Marsh's politik for datafortrolighed

Vi respekterer Deres personlige data og sikkerhed i relation til den information, vi indsamler, bruger og anvender over for 3. part med det formål at få mulighed for at levere og tilbyde vores produkter og serviceydelser til Dem. Vi har udviklet denne politik for datafortrolighed for at holde Dem informeret om vores forretningsgange. Enhver personlig og identificerbar information, vi indhenter via denne side, betragtes som Personlige Oplysninger og vil blive behandlet i overensstemmelse med denne politik. Marsh er forpligtet til at beskytte Deres Personlige Oplysninger og fortroligheden herom.

INDHENTNING, BRUG OG ANVENDELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Marsh er forpligtet til at beskytte de oplysninger, vi får om de internetbrugere, som besøger Marsh's hjemmeside på adressen www.marsh.dk ("hjemmesiden").

Informationerne, som Marsh indhenter via hjemmesiden, falder inden for to kategorier: (1) information som besøgende frivilligt giver på hjemmesiden, og (2) information om den adfærd som besøgende har på hjemmesiden.

Information frivilligt givet af Dem

Når De besøger hjemmesiden, kan De vælge at give os oplysninger for at hjælpe os med at servicere Dem. Fx kan De oplyse Deres mail-adresse for at modtage ønsket information, eller De kan sende os deres postadresse, således at vi kan fremsende det materiale, De har anmodet om. Enhver Personlig Oplysning, De måtte sende til os, vil kun blive anvendt til det formål, som er angivet på hjemmesiden eller i denne politik. Vi kan også anvende denne information til at forsyne Dem med information om andre serviceydelser og produkter, som Marsh eller vores tilknyttede selskaber tilbyder, og som vi finder vil kunne være af interesse for Dem. Hvis De ikke ønsker at blive kontaktet af os, se venligst under afsnittet Fravalg nedenfor.

Cookies

Denne hjemmeside kan anvende cookies. Cookies er små filer med information, som gemmes af Deres web browser på vegne af en hjemmeside og returneres til hjemmesiden på anmodning. Den eneste personoplysning, en cookie kan indeholde, er den information, som De har givet. En cookie kan ikke aflæse data fra Deres computers harddisk.

Hvis denne hjemmeside anvender cookies, vil nogle sider af hjemmesiden måske ikke fungere optimalt, hvis cookies er fravalgt. Kontakt venligst Deres web browser's hjælpefunktion for yderligere information om, hvordan cookies kan til- og fravælges på Deres browser. Cookies lagres på Deres computer, og derfor kan vi hverken gemme, eller fremsende dem til en ekstern part. Den information, som kan være indeholdt i en cookie, anvendes alene af Marsh med det formål at drive hjemmesiden, forbedre hjemmesidens egenskaber og forstå brugsmønstre. Den kan indeholde oplysninger som: brugernavn, besøgte sider på hjemmesiden; tidspunkt for besøget; internetadresse på den hjemmeside, der var henvist fra; version af anvendt browser; browserens kapacitet; og søgekriterier anvendt på vores søgemaskine.

Diskussionsforum og brug af "chat room"

Hvis De deltager i Marsh's diskussionsfora eller "chat room", skal De være opmærksom på, at den information, De giver, vil være tilgængelig for Marsh ansatte og andre brugere af denne service. De bedes også bemærke, at der kan være tilknyttet yderligere regler og betingelser til de individuelle fora og "chat room". Enhver deltagers mening i et forum eller "chat room" er vedkommendes egen, og kan ikke betragtes som udtryk for Marsh's mening.

Anvendelse af personoplysninger

Vi vil ikke uden Deres tilladelse udveksle eller sælge eller på anden måde distribuere Deres personoplysninger uden for Marsh & McLennan Companies, Inc. koncernen ("MMC"), undtagen i overensstemmelse med Deres instrukser, eller hvis de allerede er offentligt tilgængelige, eller hvis de er modtaget uafhængigt fra en 3. part, som vi med rimelighed måtte antage havde tilladelse til at videregive sådan information til os, eller som beskrevet i denne politik for datafortrolighed:

I vores daglige arbejde med at servicere vores kunder vil informationen være tilgængelig inden for MMC, og kan anvendes både med henblik på analyser og statistik samt forebyggelse af kriminalitet. Oplysninger kan videregives til andet land, herunder lande uden for EU og EØS, med disse formål for øje og af systemadministrative grunde. Oplysningerne kan også anvendes til at give vores kunder information om produkter og serviceydelser, som vi finder, vil kunne være af interesse for dem, med post, telefonisk, mail eller på anden måde. Når vores kunder giver os oplysninger, som indeholder personoplysninger om 3. part (navne, adresser eller anden information i relation til nulevende personer), vil vi gemme og bruge disse oplysninger i vores daglige arbejde som forsikringsmæglere og levering af serviceydelser til disse kunder under den forudsætning, at de personer, som disse data vedrører, er informeret om baggrunden for indhentning af data, og den kendsgerning, at oplysninger kan videregives til 3. part som fx MMC.

Agenter og leverandører af serviceydelser. Fra tid til anden indgår vi kontrakt med andre selskaber og enkeltpersoner for at få udført funktioner eller serviceydelser på vores vegne, fx at være vært for hjemmesiden, afsendelse af mail-beskeder og foretage telefonopkald på vores vegne. De kan have adgang til Personlige Oplysninger, fx adresser, som er nødvendige for at udføre funktionen, men er forhindret i at bruge oplysningerne til andet formål end at levere serviceydelser for Marsh.

Virksomhedsoverdragelse. Da vi til stadighed udvikler vores forretning, kan vi sælge eller købe aktiver. Ved sådanne transaktioner er brugerinformationer generelt et af de overførte forretningsaktiver. Også, hvis enten Marsh selv eller i al væsentlighed alle Marsh's aktiver blev opkøbt, vil Deres Personlige Oplysninger indgå som en af de overførte forretningsaktiver.

Marsh kan opbevare og har ret til at fremlægge uden Deres forudgående tilladelse enhver information om Dem eller Deres brug af hjemmesiden, hvis Marsh i god tro antager, at sådan skridt er nødvendigt for at: (a) beskytte og forsvare rettigheder, MMC's ejendom eller sikkerhed, medarbejdere, hjemmesidens andre brugere eller offentligheden; (b) gennemtvinge vilkår og betingelser som er gældende for hjemmesiden, eller (c) reagere på påstande om at indhold krænker 3. parts rettigheder. Vi må også fremlægge oplysninger, som vi anser for nødvendige, for at overholde enhver gældende lov, regel, retslig proces eller regeringskrav.

Eksterne links

Marsh indsætter links til andre hjemmesider, hvis politik for datafortrolighed vi ikke kontrollerer. Når De forlader vores server (De kan se dette ved at checke URL i adresselinien på Deres browser), så er brugen af den information, De måtte videregive, kontrolleret af den politik, som operatøren af hjemmesiden, De besøger, har fastlagt. Denne politik kan være forskellig fra vores. Hvis De ikke kan finde politikken for datafortrolighed på nogle af disse hjemmesider ved hjælp af et link fra hjemmesiden, bør De kontakte hjemmesiden direkte for at få yderligere information.

Lagring af information og sikkerhed

Information indhentet via hjemmesiden bearbejdes og lagres i USA. Hvis De er bosiddende uden for USA, og De giver information til Marsh gennem brugen af hjemmesiden, giver De Deres samtykke til at overføre informationen til USA for bearbejdning i overensstemmelse med denne politik for datafortrolighed. Vi har etableret fysisk, elektronisk og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger tilpasset følsomheden af Personlige Oplysninger, vi indhenter. Uanset hvor effektive vores sikkerhedsforanstaltninger måtte være, findes der imidlertid intet sikkerhedssystem, som er uigennemtrængelige. Vi kan ikke garantere sikkerheden af vores databaser, ej heller kan vi garantere den information, De giver, ikke vil kunne komme uvedkommende i hænde under vejs til os over Internettet. Vi beder om, at De gør Deres til at overholde streng sikkerhed i relation til passwords, De anvender for at få adgang til Internettet eller denne hjemmeside.

Information angående ansættelse

Hjemmesiden kan give mulighed for, at De kan fremsende Deres CV eller ansøgning til os eller søge en stilling via hjemmesiden. Hvis De fremsender oplysninger med det formål, vil vi anvende, og muligvis overføre til MMC selskaber i andre lande de Personlige Oplysninger, De giver, for at vi kan vurdere Deres kvalifikationer, og kontakte Dem angående enhver stilling hos Marsh eller vores tilknyttede selskaber, som vi finder De måtte kunne være interesseret i.

Politik for datafortrolighed

Denne politik blev senest opdateret 8. august 2006. Vi opdaterer denne politik fra tid til anden. Når dette sker, vil ændringerne i vores politik træde i kraft straks. Hvis De jævnligt besøger vores hjemmeside, anbefaler vi, at De med jævne mellemrum checker politikken.

Kontaktinformation

  1. Spørgsmål til politik for datafortrolighed skal rettes til os ved at skrive til følgende adresse:

    Marsh A/S
    Teknikerbyen 1
    2830 Virum

  2. Fravalg. Hvis De tidligere har brugt denne hjemmeside og givet os kontaktinformationer, men ikke længere ønsker at modtage yderligere kommunikation, som ikke er nødvendig for vores serviceydelser, giv os venligst besked herom ved at udfylde og fremsende en email til marsh.denmark@marsh.com.