Produkter & Services

Marshs produkter og services tilbyder en bred vifte af risikoanalyser, risikostyring og konsulentydelser.

 
Vi kan hjælpe din virksomhed med at designe og rådgive om forsikringsløsninger til jeres kerneprodukter, der kan medvirke til at styrke jeres konkurrenceevne overfor privat- eller erhvervskunden.  >>
Marsh tilbyder en bred vifte af serviceydelser, der hjælper vores kunder med at håndtere deres ansvarsrisiko med hensyn til identifikation og kvantificering af risiko, kontraktstyring, design og placering af forsikringsprogram – nationalt eller globalt og skaderådgivning  >>
Opdateret benchmarkinformation og data af høj kvalitet er en meget vigtig del af virksomheders beslutninger inden for risikostyring.  >>
Ved et captive forstås koncernens eget interne forsikringsselskab. Et sådant kan forsikre større eller mindre dele af virksomhedens forsikringsprogram – omfanget heraf tilpasses virksomheden individuelt. I Danmark ser vi dog typisk, at et captive – i hvert fald dets første leveår – kun forsikrer enkelte forsikringsbrancher, oftest tingskade eller ansvar, og oftest kun det "nederste lag" af et stør...  >>
At stille en garanti kan ofte være en forudsætning for at få en kontrakt eller ordre.  >>
Marsh har en række IT baserede løsninger, der kan hjælpe vores kunder med at administrere, indsamle, analysere og rapportere data samt øvrige risici, der er relateret til forsikring og skader.  >>
Marshs Trade Credit Practice har specialiseret sig i at udvikle skræddersyede kreditforsikringsløsninger individuelt tilpasset til vores kunders behov.  >>
Marsh Risk Consulting (MRC) tilbyder kvalificeret rådgivning og innovative løsninger, der hjælper vores kunder med effektivt at håndtere risici – forsikringsbare såvel som ikke forsikringsbare.  >>
Marsh har mærket en øget efterspørgsel på miljøansvarsforsikring, som i stadig stigende grad bliver implementeret i danske virksomheders risk management strategi, som følge af den fokus det omgivende samfund har på oprydning af forureningsskader.  >>
Internationale virksomheder har behov for løsninger, som sikrer overblik over deres internationale risici og som giver dem mulighed for at udvikle strategier for at kontrollere disse risici. For at kunne rådgive vores kunder om styring af deres internationale risici og placering af forsikringsprogrammer, har Marsh en organisation - Marsh Multinational Client Service (MCS) - som er dedikeret til di...  >>
I en omskiftelig, globaliseret verden indgår politisk usikkerhed og politisk risiko som vigtige dele i virksomheders risikostyring.  >>
Marshs Globale Private Equity and Mergers & Acquisisions Practice er vores globale platform for at yde rådgivning og støtte i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Vores ydelser spænder fra due diligence over rådgivning om og placering af transaktionsforsikringer til post-transaction integration gennem hurtig og effektiv realisering af transaktionssynergier.  >>
Hos Marsh er vi bevidste om, at værdien af vores arbejde som forsikringsmæglere først og fremmest synliggøres og måles på de resultater, vi opnår, når skaden er sket.   >>
Gennem de seneste år er der sket en markant ændring af virksomhedernes profil grundet den betydelige udvikling og effektivisering. Til sammenligning er der ikke sket tilsvarende væsentlige ændringer i de ”standard” produkter som forsikringsmarkedet tilbyder deres kunder/virksomheder.  >>
Marsh er specialister i at skræddersy en forsikringsløsning, der er tilpasset netop jeres behov, og er førende i placering og servicering af lokale og globale transportforsikringsprogrammer.  >>
Værdihåndtering dækker over værditransporter og forsikring af penge og eller værdigenstande.  >>