Captives

Ved et captive forstås koncernens eget interne forsikringsselskab. Et sådant kan forsikre større eller mindre dele af virksomhedens forsikringsprogram – omfanget heraf tilpasses virksomheden individuelt. I Danmark ser vi dog typisk, at et captive – i hvert fald dets første leveår – kun forsikrer enkelte forsikringsbrancher, oftest tingskade eller ansvar, og oftest kun det "nederste lag" af et større forsikringsprogram.

Captives

Captives er igennem de seneste år blevet stadigt mere almindelige blandt de største industrivirksomheder.

Et captive har mange fordele. Blandt andet medfører anvendelsen af et captive en større uafhængighed af forsikringsmarkederne, hvilket er en fordel, når forsikringsmarkederne strammer til, og præmierne stiger.

Et captive kan anvendes som værktøj i risk management processen, ligesom det aktivt kan anvendes til en mere fleksibel styring af selvbehold.

Forud for implementeringen af et captive er der behov for et grundigt analysearbejde. Her gælder det først og fremmest om at få identificeret de reelle behov og sandsynligheden for et positivt resultat af forsikringsdriften på længere sigt. Risikofilosofi og strategi for din virksomhed skal evalueres, og der skal udarbejdes en analyse af det historiske skadeforløb for de aktuelle forsikringsbrancher.

Herudover skal der tages stilling til, hvor captivet skal domicileres, og hvorledes det skal administreres. I relation til administration/captive management bør virksomheden gøre sig klart, i hvor stort omfang de har behov for at outsource, og i hvor stort omfang f.eks. bogholderidelen kan løftes internt.

Når et captive er etableret og i drift, bør virksomheden løbende analysere, om det valgte niveau for selvfinansiering via captivet er optimalt.

Marsh kan assistere med analysearbejdet, med oprettelse og implementering af et captive og med den løbende administration af et captive.

Kritiske spørgsmål:

  • Har din virksomhed analyseret det optimale behov for selvfinansiering af forsikringsmæssige risici?
  • Er der risiko for, at forsikringsmarkederne ikke vil tilbyde dækning af dele af din virksomheds forsikringsmæssige risici?
  • Synes du, at din virksomhed gennem sine forsikringspræmier betaler for konkurrenternes dårligere risikostyring?
  • Tror du, at forsikringsselskaberne tjener mange penge på din virksomhed?
Marsh Risk Management Research
Sorry, no photo is available.
29 april 2014  |  Views: 1668 |  Kommentarer: 0 
2014 Captive Benchmarking Report – The Evolution of Captives: 50 Years Later
Marsh benchmarked 1,148 captives, including a vast array of captives, risk retention groups, non-traditional captive (such as special purpose vehicles) and life insurance captives.  >>
2013 Captive Benchmarking Report
23 april 2013  |  Views: 889 |  Kommentarer: 0 
2013 Captive Benchmarking Report
This year, more than 1,220 captives managed by Marsh were benchmarked. Of those, 886 captives were selected for benchmarking analysis, representing approximately 15% of all captive...  >>

Thought Leadership
Power Forum 2013: Security of Supply
28 oktober 2013  |  Views: 2110 |  Kommentarer: 0 
Power Forum 2013: Security of Supply
The Power Forum considered supply security, user pricing and environmental sustainability. Operators, manufacturers, investors and insurers joined the debate.  >>
Sustainable Infrastructure – Weathering the Storms
23 juli 2013  |  Views: 1166 |  Kommentarer: 0 
Sustainable Infrastructure – Weathering the Storms
This report from our Infrastructure Practice highlights that the resilience of infrastructure assets needs to be enhanced and sustainability should be assessed at the project incep...  >>
Marsh Digital Threats 2013 Conference
05 juni 2013  |  Views: 1275 |  Kommentarer: 0 
Marsh Digital Threats 2013 Conference
We are pleased to share with you the presentations and audio recordings from the Marsh Digital Threats 2013 Conference. This event brought together leading data, network security, ...  >>

Kontakt
Marsh Danmark
Virum, Danmark
4595 9595
marsh.denmark@marsh.com