Tingskade

Gennem de seneste år er der sket en markant ændring af virksomhedernes profil grundet den betydelige udvikling og effektivisering. Til sammenligning er der ikke sket tilsvarende væsentlige ændringer i de ”standard” produkter som forsikringsmarkedet tilbyder deres kunder/virksomheder.

Property

Hos Marsh Danmark har vi fokus på at finde løsninger og produkter der passer til vores kunders risikoprofil og til en konkurrencedygtig præmie.

Afhængig af behovet kan vi tilbyde følgende:

 • Facilitetsordninger hvor vores kunder kan få fordel af en langt større ”purchasing power” i kraft af at prissætningen baseres på en pulje bestående af mange kunder, samtidig med at hver enkelt kunde vurderes og prissættes individuelt.
 • Et Property Practice team af dedikerede tingsskadespecialister, der kan:
  • Udarbejde, forhandle og placere individuelle forsikringsløsninger.
  • Udarbejde langsigtede strategier for fornyelse, placering, udbud mv.
  • Udvikle nye produkter.
  • Udarbejde løbende revision af de enkelte policer for at sikre kvalitet og nyeste vilkår.
 • Marshs team af ingeniører og tingskadespecialister kan i fællesskab udarbejde rapporter, vejledninger, projekter mv., der understøtter virksomhedernes risikostyring og risikobeskrivelse således, at bedst mulige forsikringsløsninger kan etableres.
 • Forsikringsmarkedet er påvirket af internationale trends, tilsvarende er Marshs Property Practice team ligeledes en del af et globalt netværk af tingskadespecialister. Vi kan således agere på de seneste trends, herunder finde internationale løsninger, såfremt det danske forsikringsmarked ikke er tilstrækkeligt.
Sorry, no articles are available for the category you selected.

Kontakt
Suzanne Svendsen
Virum, Danmark
4595 9595
marsh.denmark@marsh.com