Transportforsikring

Marsh er specialister i at skræddersy en forsikringsløsning, der er tilpasset netop kundens behov, og er førende i placering og servicering af lokale og globale transportforsikringsprogrammer. Marsh tilbyder en bred vifte af serviceydelser og produkter inden for transportforsikring og forsikringsprodukter relateret hertil.

Transportforsikring

Transportforsikring omfatter både vareforsikring under forsendelsen (marine cargo) og forsikring af transportør- og speditøransvar samt forsikringsprodukter relateret hertil.

Transporter går ofte på tværs af landegrænser og indeholder mange parter og komplekse risici påvirket af dynamiske lovregler og konventioner og omskiftelige politiske dagsordener.

Marsh Cargo Practice har specialister med viden og baggrund fra bl.a. transportbranchen, jura og forsikringsverdenen og er en del af Marsh Claims Practice med transportskadespecialister.

Vi hjælper vores kunder med at håndtere deres transportrisici – lokale som globale, fysiske som kontraktsmæssige – med det formål at minimere risikoomkostninger, eksempelvis forsikringspræmier og tab i forbindelse med skader, og forbedre kundens indtjening.

I tæt samarbejde med kunden definerer vi kundens risikoprofil og udfordringer med det mål at designe en forsikringsløsning tilpasset kundens behov og udvælge det rette marked til placering af forsikringsprogrammet på de bedste vilkår og til den bedste pris.

Transportforsikringer er ofte etableret som internationale forsikringsløsninger og masterprogrammer, hvor en koncern dækkes samlet. Behovet for etablering af lokalpolicer afdækkes løbende, og serviceres via Marshs internationale netværk.

Vores kundeportefølje – lokalt som globalt - spænder over mange forskellige typer virksomheder inden for forskellige industrier, hvilket giver Marsh et bredt erfaringsgrundlag.

Marine cargo

Denne type forsikring dækker kundens varer under forsendelsen, hvor kunden har risikoen for varerne eller har påtaget sig at tegne forsikring for sin kunde. Dækningen kan skræddersyes og udvides på mange måder.

Marsh rådgiver eksempelvis om Stock Through Put forsikringsprogrammer, som kombinerer transport og oplagringsdækning, og som er designet til at undgå ”huller” i dækningen af varer igennem hele forsyningskæden. For den rette kunde kan dette have store fordele, bl.a. større kontrol over risici i forsyningskæden, dækning af lager (stock) op til en vis værdi under en marine cargo forsikring osv.

Marsh rådgiver bl.a. også om projektforsikringer med marine cargo dækning og samspillet med andre forsikringsområder, eksempelvis entreprise- og montageforsikring (CAR/EAR), relevante til gennemførelse af projekter.

Marsh rådgiver desuden om behovet for og design og placering af forsikringsløsninger, som dækker forsinkelsestab så som driftstab i forbindelse med transporter og projekter, fx Marine Delay in Start-Up, Business Interruption eller Advanced Loss of Profit forsikringer.

Kritiske spørgsmål:

  • Har I taget stilling til, om I har behov for en transportforsikring?
  • Har I overblik over jeres koncerns samlede risikoomkostninger og transportrisici lokalt og globalt? 
  • Har jeres indkøbsafdelinger og salgsorganisationer overblik over de forsikringsmæssige konsekvenser af forskellige typer af salgs- og leveringsbetingelser (Incoterms)?
  • Har I overblik over de komplekse transportmæssige risici, der består i jeres forsikringskæde (Supply Chain), fra underleverandørers levering af råvarer, komponenter mv. til produktionen, transportrisici undervejs i produktionsprocessen, til levering af det endelige produkt til lager, distributionscentre eller endeligt bestemmelsessted? 
  • Har I tilstrækkelig dækning for ophold eller oplagring, midlertidigt såvel som permanent eller ekstraordinært i forbindelse med en transport?
  • Har I overblik over værdien af jeres varer under forsyningskæden, som potentielt kan kumuleres på et sted eller på et transportmiddel under en transport og sikret tilstrækkelig forsikringssum?

Transportør- og speditøransvar

Transportør- og speditøransvar er det ansvar, som transportører og speditører har for varerne under forsendelsen, herunder oplagring, i henhold til aftalt ansvarsgrundlag i transport-, fragt- og logistikaftaler, lovregler og konventioner, så som CMR konventionen, NSAB 2000 mv.
Marsh bistår med forsikringsprogrammer for transportører og speditører samt andre aktører i transportkæden, eksempelvis terminaler, stevedoreansvar m.fl.

Kritiske spørgsmål:

  • Har I som transportleverandør taget stilling til forsikring, der dækker det ansvar, som I kan pådrage jer i henhold til jeres aftalegrundlag – CMR konventionen, NSAB 2000 m.fl.?
  • Har I overblik over jeres kontraktmæssige risici i hele organisationen?
  • Indgår jeres organisation transport-, fragt- og logistikaftaler, som pålægger jer ansvar, som går videre end dækningen i jeres transportør- eller speditøransvarsforsikring?
  • Har I styr på jeres underleverandører, kontraherende eller udførende transportører m.fl., og deres forsikringsløsninger og sikret jer back-to-back i forhold til det ansvar, I selv påtager jer overfor kunden?

Skaderådgivning

Marsh Cargo Practice er en del af Marsh Claims Practice med transportskadespecialister, som bistår med skaderådgivning til kunden. Herved sikres, at kundens tab dækkes bedst muligt og hurtigst muligt, og at forsikringen dækker som forudsat.

Marsh Marine Cargo Facilitet

Marsh har desuden udviklet en facilitetsordning for Marine Cargo, hvor forsikringen er placeret hos et forsikringsselskab, hvor flere kunder opnår samme vilkår og prissætningsmæssigt betragtes som ”én kunde”. Hermed opnår facilitetskunderne en fordel af langt større ”purchasing power” i kraft af, at præmien baseres på en pulje af mange kunder, samtidig med at hver kunde vurderes individuelt.

Marsh tester løbende markedet, så faciliteten vedbliver at være konkurrencedygtig på vilkår og pris. En stor del af vores kunder nyder glæde af Marsh Marine Cargo Facilitet, og facilitetsordningen kan være den rette løsning for den enkelte virksomhed afhængig af risikoprofil og behov.

Change selection to sort. Sorter efter:   
Power Forum 2013: Security of Supply
28 oktober 2013  |  Views: 2110 |  Kommentarer: 0 
Power Forum 2013: Security of Supply
The Power Forum considered supply security, user pricing and environmental sustainability. Operators, manufacturers, investors and insurers joined the debate.  >>
Sustainable Infrastructure – Weathering the Storms
23 juli 2013  |  Views: 1166 |  Kommentarer: 0 
Sustainable Infrastructure – Weathering the Storms
This report from our Infrastructure Practice highlights that the resilience of infrastructure assets needs to be enhanced and sustainability should be assessed at the project incep...  >>
Marsh Digital Threats 2013 Conference
05 juni 2013  |  Views: 1275 |  Kommentarer: 0 
Marsh Digital Threats 2013 Conference
We are pleased to share with you the presentations and audio recordings from the Marsh Digital Threats 2013 Conference. This event brought together leading data, network security, ...  >>

Kontakt
Birgitte Gjøl-Trønning
Virum, Danmark
4595 9595
marsh.denmark@marsh.com