Risikoområder

Naturkatastrofer, terrorisme, politisk risiko, kriminalitet er bare nogen af de risici man bør være opmærksom på i dag. Marsh tilbyder en bred vifte af løsninger til at administrere og foregribe disse.

 
God selskabsledelse er ikke kun relevant for børsnoterede selskaber. Det er almindeligt anderkendt som en række gode anbefalinger omkring, hvad sund og solid virksomhedsdrift betyder. God selskabsledelse har derfor også en værdi udover blot compliance.  >>
Internet-og netbaserede teknologier har ændret mange aspekter af, hvordan erhvervslivet fungerer.  >>
I gennem de senere år er der kommet stort fokus på direktions- og bestyrelsesansvar, ikke mindst på grund af udviklingen i lovgivning og retspraksis og anbefalinger om Corporate Governance.  >>
Driftstabsskader er ofte økonomisk meget værre, end selve den fysiske skade som medfører driftstabet. Driftstabsskader kan udløses af mange forhold og er ikke nødvendigvis betinget af en skade på eget produktionssted.  >>
For virksomheder i dag er effektiv håndtering af virksomhedens samlede risikoeksponering en kritisk faktor i planlægningen af virksomhedens langsigtede levedygtighed. Som konsekvens heraf har diskussionen af enterprise risk management (ERM) udviklet sig fra at være en god og sund drøftelse af virksomhedens forretningsmodel til at være en kritisk metode til at adressere volatilitet i virksomhedens ...  >>
De nuværende globale forsyningskæder leverer produkter og tjenester til markedeerne bedre, hurtigere og billigere end nogensinde før. Men disse fremskridt har også øget sandsynligheden og konsekvenserne for vores kunder som følge af forstyrrelser i forsyningskæden.  >>
I flere områder af verden opleves en stigning i bortførelser af mennesker med krav om løsepenge eller med andre former for afpresning.  >>
Marshs Trade Credit Practice har specialiseret sig i at udvikle skræddersyede kreditforsikringsløsninger individuelt tilpasset til vores kunders behov.  >>
Marsh har mærket en øget efterspørgsel på miljøansvarsforsikring, som i stadig stigende grad bliver implementeret i danske virksomheders risk management strategi, som følge af den fokus det omgivende samfund har på oprydning af forureningsskader.  >>
Med et stigende antal og mere omfattende Naturkatastrofer (NAT CAT), samt forsikringsselskabernes fokus på detaljeret risikoinformation, er det mere end nogensinde nødvendigt med en offensiv risikostyrring samt hurtig og effektiv Business Continuity Management (BCM) respons efter en NAT CAT skade.  >>
Pandemier har en universel nedbrydende påvirkning på forretning og økonomier, samtidig med at de potentielt påvirker et større antal personer end nogen anden risiko.  >>
I en omskiftelig, globaliseret verden indgår politisk usikkerhed og politisk risiko som vigtige dele i virksomheders risikostyring.  >>
Virksomhedens ansvarsrisikoprofil er påvirket af mange faktorer. Virksomheden kan påvirke disse i større eller mindre grad, men under alle omstændigheder er grundig analyse og forståelse af risiciene vigtigt for at designe et forsikringsprogram, der bedst muligt matcher virksomhedens risikoprofil og risikoappetit.  >>
Der er stigende fokus på virksomheders risiko for at ifalde professionelt ansvar. Dette gælder ikke mindst de liberale erhverv, herunder IT-branchen og den finansielle sektor.  >>
Terrorisme har som regel ikke kun indflydelse på det umiddelbart angrebne mål, men kan ofte også medføre lukning af hele byers transport- og vejsystemer.  >>
Marshs Globale Private Equity and Mergers & Acquisisions Practice er vores globale platform for at yde rådgivning og støtte i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Vores ydelser spænder fra due diligence over rådgivning om og placering af transaktionsforsikringer til post-transaction integration gennem hurtig og effektiv realisering af transaktionssynergier.  >>