Direktions- og bestyrelsesansvar

I gennem de senere år er der kommet stort fokus på direktions- og bestyrelsesansvar, ikke mindst på grund af udviklingen i lovgivning og retspraksis og anbefalinger om Corporate Governance.

Direktions- og bestyrelsesansvar

Der bliver således stillet større krav til bl.a. risikostyring, korrekt og rettidig information til ejerkredsen og sammensætning af bestyrelsen, ligesom der er en større tilbøjelighed til at sagsøge ledelsen for påståede fejl og forsømmelser. Dette gælder ikke kun for børsnoterede selskaber, men og så for de mellemstore og små virksomheder og i private foreninger.

Enhver som bærer et selvstændigt ledelsesansvar er eksponeret for erstatningskrav, og da hæftelsen er direkte, personlig og ubegrænset, kan lederens private formue, herunder fast ejendom og pensionsudbetalinger, være i fare.

Danske virksomheder og især disses udenlandske datterselskaber er i stigende grad udsat for undersøgelser fra myndighederne, ligesom flere og flere ledere drages til ansvar for virksomhedens manglende overholdelse af bl.a. miljølovgivning og regler om sikkerhed på arbejdspladsen.

Kritiske spørgsmål:

  • Har ledelsen taget stilling til Nørby-udvalgets anbefalinger om god selskabsledelse?
  • Vil din virksomhed kunne genoprette et tab, som skyldes ledelsens uagtsomme fejl eller forsømmelser?
  • Har du tænkt på, at din personlige formue er i fare, hvis du forvolder virksomheden, aktionærerne eller andre et tab i forbindelse med ledelse af virksomheden?
  • Kan du selv afholde omkostningerne til den advokat, der skal forsvare dig, hvis der bliver rejst erstatningskrav mod dig som leder?
Change selection to sort. Sorter efter:   
Marsh Digital Threats 2013 Conference
05 juni 2013  |  Views: 1275 |  Kommentarer: 0 
Marsh Digital Threats 2013 Conference
We are pleased to share with you the presentations and audio recordings from the Marsh Digital Threats 2013 Conference. This event brought together leading data, network security, ...  >>
Power Forum 2013: Security of Supply
28 oktober 2013  |  Views: 2110 |  Kommentarer: 0 
Power Forum 2013: Security of Supply
The Power Forum considered supply security, user pricing and environmental sustainability. Operators, manufacturers, investors and insurers joined the debate.  >>
Sustainable Infrastructure – Weathering the Storms
23 juli 2013  |  Views: 1166 |  Kommentarer: 0 
Sustainable Infrastructure – Weathering the Storms
This report from our Infrastructure Practice highlights that the resilience of infrastructure assets needs to be enhanced and sustainability should be assessed at the project incep...  >>

Kontakt
Bernt Sandell
Virum, Danmark
4595 9595
marsh.denmark@marsh.com
Pernille Palsby
Virum, Danmark
4595 9595
marsh.denmark@marsh.com