Forsyningskæder

De nuværende globale forsyningskæder leverer produkter og tjenester til markederne bedre, hurtigere og billigere end nogensinde før. Men disse fremskridt har også øget sandsynligheden for forstyrrelser i forsyningskæden og forværret konsekvenserne heraf for vores kunder.

Forsyningskæder

Et væld af risici i de forskellige led i forsyningskæden kan forhindre en virksomhed i at modtage den service eller det produkt, den forventer - som konsekvens af forstyrrelser i infrastruktur, transportskader, naturkatastrofer, internationale handelskonflikter, menneskeskabte katastrofer etc.

I en verden hvor kunderne forventer høje standarder for service, kan eksempelvis et driftstab på grund af problemer i forsyningskæden være meget bekosteligt.

Organisationer, der er afhængige af oversøiske leverandører, står ofte over for større risici. Sådanne leverandører kan påvirkes/forstyrres af en lang række af lokalt relaterede forhold, der ofte ikke tages i betragtning, såsom arbejdskonflikter, forurening af naturlige ressourcer eller korruption.

Samtidig betyder den omstændighed, at forsyningskæder bliver længere og længere og af mere international karakter med flere produktionssteder, underleverandører og involverede parter, at der er langt flere potentielle risici for forstyrrelser i forsyningskæden.

Kritiske spørgsmål:

  • Har I identificeret jeres særlige forretningsprocesser, der skal beskyttes før, og genetablere forsyningskæden i forbindelse med et ”brud”?
  • Er jeres organisation meget afhængig af én eller to leverandører?
  • Har I styr på alternative forsyningskilder i tilfælde af et brud i den nuværende forsyningskæde?
  • Lever jeres leverandører op til jeres standarder for etisk og socialt ansvar og overholder lokale regler?
  • Stiller jeres organisation krav til, at jeres leverandører lever op til en vis standard med hensyn til Business Continuity Management?
  • Har I forsikringsdækning i tilfælde af eksempelvis driftstab som følge af forsinkelse af produktionsstart pga. ”brud” i forsyningskæden?
  • Har I tilstrækkelig dækning mod naturkatastrofer på jeres egne lokationer og styr på jeres underleverandørers dækning herfor og deres eksponering mod naturkatastrofer?
  • Har I styr på jeres transportmæssige risici i forsyningskæden og sikret jer tilstrækkelig dækning for jeres varer og værdier gennem hele forsyningskæden?
Change selection to sort. Sorter efter:   
Power Forum 2013: Security of Supply
28 oktober 2013  |  Views: 2110 |  Kommentarer: 0 
Power Forum 2013: Security of Supply
The Power Forum considered supply security, user pricing and environmental sustainability. Operators, manufacturers, investors and insurers joined the debate.  >>
Sustainable Infrastructure – Weathering the Storms
23 juli 2013  |  Views: 1166 |  Kommentarer: 0 
Sustainable Infrastructure – Weathering the Storms
This report from our Infrastructure Practice highlights that the resilience of infrastructure assets needs to be enhanced and sustainability should be assessed at the project incep...  >>
Marsh Digital Threats 2013 Conference
05 juni 2013  |  Views: 1275 |  Kommentarer: 0 
Marsh Digital Threats 2013 Conference
We are pleased to share with you the presentations and audio recordings from the Marsh Digital Threats 2013 Conference. This event brought together leading data, network security, ...  >>

Kontakt
Suzanne Svendsen
Virum, Danmark
4595 9595
marsh.denmark@marsh.com