Miljøansvar

Marsh har mærket en øget efterspørgsel på miljøansvarsforsikring, som i stadig stigende grad bliver implementeret i danske virksomheders risk management strategi, som følge af den fokus det omgivende samfund har på oprydning af forureningsskader.

Miljøansvar

Den 1. juli 2008 blev EU-direktivet vedr. biodiversitetsskader (skader på internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede plante- og dyrearter) inkorporeret i dansk ret. Hermed blev retstilstanden endnu engang skærpet til fordel for miljøet.

Udgangspunktet er, at det er forureneren, som skal forebygge og genoprette miljøskader sket efter den 30. april 2007. Virksomheden er med andre ord objektivt ansvarlig for miljøskaden.

Alle virksomheder, - store som små -, kan blive mødt med et erstatningskrav fra 3. mand eller et påbud om oprensning af miljømyndighederne og ikke kun som følge af biodiversitetsskaderne. De færreste ved, at hvis den forurenende virksomhed går konkurs, for eksempel som følge af en forureningsskade, så vil det være den pågældende grundejer, som skal bekoste en oprensning – det kunne være de omkringliggende nabovirksomheder. Sådan risiko kan dækkes af en forsikring.

Virksomheder kan ved opkøb af andre virksomheder få overført et historisk miljøansvar fra den opkøbte virksomhed – også denne risiko kan afdækkes forsikringsmæssigt.

Den pludselige forureningsdækning, som findes på erhvervs- og produktansvarsforsikringen dækker kun forurening, som sker på tredjemands grund og kun, hvis forureningen stammer fra virksomhedens egen grund. Men hvad med:

  • Gradvis forurening
  • Forurening på egen grund
  • Myndighedspåbud om oprensning
  • Historisk forurening
  • Undersøgelsesomkostninger
  • Forsvarsomkostninger

Kritiske spørgsmål:

  • Kender I jeres miljømæssige risici?
  • Kender I de forsikringsløsninger, der dækker jeres løbende forureningsrisiko?
  • Kender I de forsikringsløsninger, der dækker historiske risici i forbindelse med virksomhedsopkøb?
Change selection to sort. Sorter efter:   
Power Forum 2013: Security of Supply
28 oktober 2013  |  Views: 2110 |  Kommentarer: 0 
Power Forum 2013: Security of Supply
The Power Forum considered supply security, user pricing and environmental sustainability. Operators, manufacturers, investors and insurers joined the debate.  >>
Sustainable Infrastructure – Weathering the Storms
23 juli 2013  |  Views: 1166 |  Kommentarer: 0 
Sustainable Infrastructure – Weathering the Storms
This report from our Infrastructure Practice highlights that the resilience of infrastructure assets needs to be enhanced and sustainability should be assessed at the project incep...  >>
Marsh Digital Threats 2013 Conference
05 juni 2013  |  Views: 1275 |  Kommentarer: 0 
Marsh Digital Threats 2013 Conference
We are pleased to share with you the presentations and audio recordings from the Marsh Digital Threats 2013 Conference. This event brought together leading data, network security, ...  >>

Kontakt
Maria Dige Nielsen
Virum, Danmark
4595 9595
marsh.denmark@marsh.com